Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΤΙ1Ω9Μ-ΔΝΦ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2288/22-01-2018 Αρ. Αποφ.: 05-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6523Ω9Μ-Κ5Ν 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3363/01-02-2018 Αρ. Αποφ.: 02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΘ57Ω9Μ-Σ2Η 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52827/30-11-2017 Αρ. Αποφ.: 103-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7Υ6ΥΩ9Μ-2ΔΞ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55719/20-12-2017 Αρ. Αποφ.: 102-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Τρενάκι-Γυροσκόποιο-Κερματοφόρα)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΚΔΔΩ9Μ-ΓΒ7 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51448/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 101-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Παιδικά αλογάκια)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΓΝ3Ω9Μ-ΙΞΓ 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51447/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 100-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Παγοδρόμιο-Τρενάκι)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΙΥΓΩ9Μ-ΗΦΛ 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51444/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 99-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Καρουζέλ-Πίστα συγκρουόμενων – Μπαλαρίνα- Ιπτάμενο δρακάκι-Ιπτάμενο αεροπλανάκι-Αλυσιδάκι)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 72ΝΝΩ9Μ-ΞΚΞ 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51443/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 98-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Ταψί-Παιδικός μύλος)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΑΕΣΩ9Μ-4ΕΘ 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51442/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 97-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Αυτόματος σκιτσογράφος)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΜΤΠΩ9Μ-7ΙΠ 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51449/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 96-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (7D virtual reality)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΠΣΒΩ9Μ-ΓΘΦ 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51451/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 95-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΖΗ2Ω9Μ-ΓΥΗ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51562/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 93/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΩΒΗΩ9Μ-Κ5Κ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49239/09-11-2017 Αρ. Αποφ.: 91/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΑΚ1Ω9Μ-ΠΤΗ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 50163/15-11-2017 Αρ. Αποφ.: 90/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΧΘΤΩ9Μ-ΘΕ0 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44101/09-10-2017 Αρ. Αποφ.: 88-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ