Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΤΡΦΩ9Μ-ΣΞ2 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 19856/05-05-2017 Αρ. Αποφ.: 270/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 69ΦΙΩ9Μ-ΤΑ1 09/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 9293/02-03-2017 Αρ. Αποφ.: 148/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μείωση ή μη της οφειλής από τους Χρηματικούς Καταλόγους 1015/2017 “ΤΕΛΟΣ 0,5% Ή 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 3756/2009) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 (ΜΕΡΟΣ Β (275)” και Χρηματικό Κατάλογο 1016/2017 “ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΥΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 3756/2009) (ΜΕΡΟΣ Β (275)” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 της επιχείρησης “Ε.Λευκαδίτου & Σία Ε.Ε.”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΗΨΛΩ9Μ-6Μ2 02/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 42271/26-09-2017 Αρ. Αποφ.: 532/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΖ7ΧΩ9Μ-ΔΥΣ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44396/10-10-2017 Αρ. Αποφ.: 567/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 55/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018-2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω8ΓΗΩ9Μ-ΧΝ8 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45255/16-10-2017 Αρ. Αποφ.: 566/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 54/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταβολή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018-2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΗ0ΛΩ9Μ-ΨΩΥ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45257/16-10-2017 Αρ. Αποφ.: 565/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 85/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΝΝ0Ω9Μ-ΠΑΘ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43767/05-10-2017 Αρ. Αποφ.: 564/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 83/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΠΘΒΩ9Μ-ΜΒΙ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43765/05-10-2017 Αρ. Αποφ.: 563/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 82/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΠΧ7Ω9Μ-26Μ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43764/05-10-2017 Αρ. Αποφ.: 562/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 81/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΗΘΩ9Μ-6ΡΙ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43763/05-10-2017 Αρ. Αποφ.: 561/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή όχι σύναψης προγραμματικής σύμβασης με περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την παροχή της υπηρεσίας: »Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Δράμας και αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας αυτών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΩΒ6Ω9Μ-ΜΥ5 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44764/12-10-2017 Αρ. Αποφ.: 560/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο »Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με ηλεκτρονική κλήρωση
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 733ΒΩ9Μ-Π1Η 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44768/12-10-2017 Αρ. Αποφ.: 559/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΧΡΛΩ9Μ-Ε8Ρ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44766/12-10-2017 Αρ. Αποφ.: 558/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων για το ποσό των 5.964,40
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ο6ΛΩ9Μ-ΡΝΤ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43239/02-10-2017 Αρ. Αποφ.: 557/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύμβασης συντήρησης (εργασίες – προμήθειες) οπτικών δικτύων Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΙΛΑΩ9Μ-2ΤΚ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 42482/27-09-2017 Αρ. Αποφ.: 556/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ