Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της 07/2018 γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ -40
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΒΗΩ9Μ-ΑΧΑ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3905/06-02-2018 Αρ. Αποφ.: 96/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 06/2018 γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κοπή δέντρου στα Α΄ Κοιμητήρια Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Ζ1ΒΩ9Μ-ΞΥΕ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3904/06-02-2018 Αρ. Αποφ.: 95/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 04/2018 απόφασης – πρότασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Γ8ΕΩ9Μ-ΕΤΝ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3781/05-02-2018 Αρ. Αποφ.: 94/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 03/2018 απόφασης – πρότασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΥΛΧΩ9Μ-Γ5Α 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3783/05-02-2018 Αρ. Αποφ.: 93/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης δημοτικών ακινήτων σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω4ΡΙΩ9Μ-8ΒΑ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4036/07-02-2018 Αρ. Αποφ.: 92/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ή μη του υπ΄ αριθμ. 1/2018 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων του Δήμου μας, σχετικά με το αίτημα συμβιβασμού της εταιρείας “ Δ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ” με διακριτικό τίτλο “ΝΗΣΑΚΙ”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Φ5ΑΩ9Μ-Ζ4Χ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2853/26-01-2018 Αρ. Αποφ.: 91/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ή μη οφειλής από τον Χ.Κ. 941/2018 (αρχικός Χ.Κ. 1011/2017) « Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2015» – Τσακαλίδου Λευκοθέα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΟ9ΗΩ9Μ-Ε19 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3354/01-02-2018 Αρ. Αποφ.: 40/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο συνολικού ποσού 1.124,68€ οικ. έτους 2018 – Καρρά Σταύρου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ935Ω9Μ-ΝΛΔ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2455/23-01-2018 Αρ. Αποφ.: 89/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος του Αθανασιάδη Βασιλείου του Αθανασίου, σχετικά με την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ4ΗΝΩ9Μ-ΦΟ5 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4032/07-02-2018 Αρ. Αποφ.: 88/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος της Γκλαβάκη Χριστιάνας του Νικολάου, σχετικά με την επιστροφή ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 69Ρ8Ω9Μ-ΓΧΧ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2691/25-01-2018 Αρ. Αποφ.: 87/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος του κ. Χαρακίδη Κυριάκου του Μιχαήλ, σχετικά με την επιστροφή χρημάτων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΖΤΡΩ9Μ-ΠΚ5 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4060/07-02-2018 Αρ. Αποφ.: 86/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμήθειας Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΘΖ9Ω9Μ-5ΡΛ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2272/22-01-2018 Αρ. Αποφ.: 85/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 66ΘΤΩ9Μ-7Ο8 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2806/26-01-2018 Αρ. Αποφ.: 84/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δ/νσης Δόμησης έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Μ24Ω9Μ-ΚΩΧ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2584/24-01-2018 Αρ. Αποφ.: 83/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας εργασίας (γενικής υπηρεσίας) Δ/νσης Δόμησης με δημοπράτηση
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΑΨ9Ω9Μ-ΦΟΩ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2585/24-01-2018 Αρ. Αποφ.: 82/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ