Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός εντεταλμένου Συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6236Ω9Μ-Υ15 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14699 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση ψηφιακής υπογραφής σε υπαλλήλους του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΥΖΩ9Μ-ΒΘΤ 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 12475 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ17ΦΩ9Μ-7Ι6 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 5774 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 72Ε5Ω9Μ-7ΘΞ 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4508 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΞ2Ω9Μ-ΕΛΞ 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4510 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2ΚΧΩ9Μ-44Ρ 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4509 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασιες ηχητικής κάλυψης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Διαβούλευσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΤΩΛΩ9Μ-ΞΗ7 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4468 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασιες απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπής Διαβούλευσης και Οικονομικής Επιτροπής
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚ3ΘΩ9Μ-8ΝΠ 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4467 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΠΜΩ9Μ-ΔΚ2 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3642 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι8ΤΩ9Μ-ΝΛΛ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3640 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΤΔΩ9Μ-Ξ55 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3641 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός εντεταλμένου Συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΒΧΩ9Μ-Γ47 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1728 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟ5ΕΩ9Μ-9ΩΚ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1726 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΣΘΩ9Μ-ΤΩΡ 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55574 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78Ψ5Ω9Μ-ΦΥΦ 24/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 46405 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ