Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Λ20Ω9Μ-ΞΣΓ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 997 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΤΛΤΩ9Μ-ΓΥ0 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 996 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΛΨΩ9Μ-2ΝΕ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 995 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 660ΔΩ9Μ-45Ρ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 994 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΩ2Ω9Μ-Α5Ο 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 993 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ (2) ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ8ΞΩ9Μ-ΓΧΕ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1031.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΠΛΩ9Μ-6ΦΥ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1037.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6ΩΚΩ9Μ-Τ4Π 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 992 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨ6ΜΩ9Μ-7Κ1 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 991 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΓΜΩ9Μ-8Φ2 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 990 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ.2ου ΛΟΓ.ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ » ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΙΖΒΩ9Μ-Ω23 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1032 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 829 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΖΤΩ9Μ-Π18 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1036 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 829 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΞΕΡΟΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 70ΝΡΩ9Μ-ΝΞΗ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1035 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 829 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΞΕΡΟΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΡΖΩ9Μ-ΗΒ5 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1034 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘ.ΤΑΚΤ.ΥΠ.Α΄15 /ΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017(ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ Ν.4093 ΠΑΡ.Ζ3)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΚΡ1Ω9Μ-Ε6Τ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 989 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ