Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ω6ΟΑΩ9Μ-ΙΣΞ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21779 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Καθαρισμός (χημικών) τουαλετών Λαϊκής Αγοράς»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΡ65Ω9Μ-ΠΩ2 07/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 14936 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ADEIA TOPOUETHSHS KADOU
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΦΡΦΩ9Μ-ΙΔΖ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 10512 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7ΝΤ8Ω9Μ-Η7Ζ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 10506 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΞ6ΘΩ9Μ-8Δ5 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9092 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΗΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΖΛΨΩ9Μ-ΝΚΑ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9148 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΒΓ2Ω9Μ-ΕΞΘ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5676 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 697ΘΩ9Μ-2ΕΣ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4231 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7ΚΔΒΩ9Μ-Ξ02 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3758 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7Λ13Ω9Μ-ΟΕΖ 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3758 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Notice: Undefined index: in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/taxonomy-cat-decision.php on line 92
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 67Θ7Ω9Μ-ΚΡ4 18/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 47312
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΕΜΒ. ΔΕΚΕΜ. 2016
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΦΘΧΩ9Μ-ΕΩ1 31/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 44297
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΕ.- ΔΕΚ.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΩ95Ω9Μ-0Ρ5 31/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 44297
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 778ΒΩ9Μ-ΙΟ2 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 42921
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7ΩΧΠΩ9Μ-Θ2Ω 13/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 41590