Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Τροποποίηση της αρ.1880/2017 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΦΨ5Ω9Μ-Ο39 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3884 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6Ο2ΚΩ9Μ-ΤΓΟ 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55758 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΨΣΗΞΩ9Μ-747 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54594 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Προστασίας και Προώθησης Πολιτιστικής Έκφρασης.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 7ΑΟΣΩ9Μ-Υ13 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52784 Αρ. Αποφ.: 1910 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στη Θρακική Εστία.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω97ΧΩ9Μ-Ο3Δ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52783 Αρ. Αποφ.: 1912 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του 16ου Νηπιαγωγείου στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω5ΠΦΩ9Μ-7ΚΡ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52788 Αρ. Αποφ.: 1909 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Προστασίας και Προώθησης Πολιτιστικής Έκφρασης.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ9Μ-0Υ5 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52785 Αρ. Αποφ.: 1911 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης του 6ου Γυμνασίου στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΛΘΗΩ9Μ-Ο5Τ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52787 Αρ. Αποφ.: 1913 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 7Γ36Ω9Μ-Κ14 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 53379 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες επισκευής γεώτρησης του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου Ξηροποτάμου
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6ΞΙΥΩ9Μ-ΧΟ7 20/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41456 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΦ4ΗΩ9Μ-14Δ 10/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 34551 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 15546/622/11-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6Τ82Ω9Μ-ΓΥ2 29/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 28274 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Εβριτών Ν. Δράμας » Ο Έβρος».
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 7Ξ3ΠΩ9Μ-ΚΤΠ 21/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27034 Αρ. Αποφ.: 963 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση της αριθ.448/1-3-2017 σχετικά με την διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στην σχολή χορού της κ. Αγγέλοβα – Καλφοπούλου.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω5Ξ7Ω9Μ-ΣΧ1 21/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27036 Αρ. Αποφ.: 962 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας « Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας»
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΡ8ΚΩ9Μ-ΦΟ1 29/05/2017 Αρ. Αποφ.: 246/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ