Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΒΑ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΒ67Ω9Μ-ΞΙΜ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 15400 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α΄ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ-Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ 2.500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ΄΄ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)΄΄
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΞΠ9Ω9Μ-Υ4Α 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 15023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διάθεση χρήσης χώρων του 6ου Γυμνασίου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 65ΑΗΩ9Μ-123 04/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 13891 Αρ. Αποφ.: 563 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΑΠΕΩ9Μ-Π5Θ 03/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9577 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ψ35ΦΩ9Μ-ΖΦΚ 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3926 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 65ΩΝΩ9Μ-Κ03 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2388 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Notice: Undefined index: in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/taxonomy-cat-decision.php on line 92
Διάθεση χρήσης χώρου του 14ου Δημοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ακρίτες Ν.Κρώμνης
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω2ΝΩΩ9Μ-ΦΧ4 20/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52530 Αρ. Αποφ.: 1320
Διάθεση χρήσης χώρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ακρίτες Ν.Κρώμνης
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω5ΚΠΩ9Μ-5Υ0 20/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52531 Αρ. Αποφ.: 1319
Διάθεση χρήσης χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΤ03Ω9Μ-5Δ9 20/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52532 Αρ. Αποφ.: 1318
Διάθεση χρήσης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Αγ.Ιωάννης ο Ελεήμων
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 7ΝΛ7Ω9Μ-ΥΔΧ 20/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52529/19-12-2016 Αρ. Αποφ.: 1317/2016
Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στη ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6Ν3ΠΩ9Μ-ΧΞ3 20/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52528 Αρ. Αποφ.: 1316/2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω4ΔΣΩ9Μ-220 20/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52534
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΙΓΦΩ9Μ-ΨΨ8 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 51441
Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση σχολικών μονάδων
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 73Ξ8Ω9Μ-ΞΨ5 12/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50949 Αρ. Αποφ.: 1238
Διάθεση χρήσης αιθουσών του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ και του 2ου ΓΕΛ Δράμας στο ΚΔΒΜ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 78ΝΦΩ9Μ-ΧΤΦ 12/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50791 Αρ. Αποφ.: 1234