Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εργασίες επισκευής γεώτρησης του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου Ξηροποτάμου
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6ΞΙΥΩ9Μ-ΧΟ7 20/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41456 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΦ4ΗΩ9Μ-14Δ 10/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 34551 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 15546/622/11-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6Τ82Ω9Μ-ΓΥ2 29/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 28274 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Εβριτών Ν. Δράμας » Ο Έβρος».
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 7Ξ3ΠΩ9Μ-ΚΤΠ 21/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27034 Αρ. Αποφ.: 963 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση της αριθ.448/1-3-2017 σχετικά με την διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στην σχολή χορού της κ. Αγγέλοβα – Καλφοπούλου.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω5Ξ7Ω9Μ-ΣΧ1 21/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27036 Αρ. Αποφ.: 962 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας « Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας»
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΡ8ΚΩ9Μ-ΦΟ1 29/05/2017 Αρ. Αποφ.: 246/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 751ΑΩ9Μ-9Α3 14/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 26206 Αρ. Αποφ.: 938 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του 8ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΨΠΖΩ9Μ-ΞΧ8 08/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 24994 Αρ. Αποφ.: 911 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του 13ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΨΟΗ0Ω9Μ-ΜΥ1 08/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 24993 Αρ. Αποφ.: 910 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΒΑ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΒ67Ω9Μ-ΞΙΜ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 15400 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α΄ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ-Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ 2.500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ΄΄ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)΄΄
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΞΠ9Ω9Μ-Υ4Α 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 15023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διάθεση χρήσης χώρων του 6ου Γυμνασίου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 65ΑΗΩ9Μ-123 04/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 13891 Αρ. Αποφ.: 563 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΑΠΕΩ9Μ-Π5Θ 03/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9577 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ψ35ΦΩ9Μ-ΖΦΚ 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3926 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 65ΩΝΩ9Μ-Κ03 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2388 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ