Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΑΤ4Ω9Μ-Ο70 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15660/30-05-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΛΓΧΩ9Μ-ΑΓΓ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15661 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 3/2018 μελέτης και απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας »
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 60ΞΞΩ9Μ-Β07 02/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12586/2-5-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Απόρριψη προσφοράς αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Κ3ΞΩ9Μ-Ω7Ψ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11617 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΩΧΒΩ9Μ-ΥΑΩ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 52729 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο »Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6816Ω9Μ-ΜΨ4 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 – Aπρίλιος 2018»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Ζ73Ω9Μ-65Ν 04/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43529/4-10-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο »Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Κήπου του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 60ΧΔΩ9Μ-12Ρ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41822/22-09-2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΔΚΨΩ9Μ-Π7Μ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 37648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 –Aπρίλιος 2018
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΤ22Ω9Μ-ΝΡΔ 23/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 36368 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ9ΖΣΩ9Μ-1ΩΝ 29/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 28813 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: »Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΔΡΕΩ9Μ-8Τ9 13/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 26112/13-06-2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 614ΚΩ9Μ-09Ε 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21842/18-05-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Τ30Ω9Μ-40Λ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21841/18-05-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 7/2017 μελέτης και απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες λιπασματοποίησης υπολειμμάτων πρασίνου (θρυμματισμός – κομποστοποίηση) »
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΞΨΝΩ9Μ-Ι7Θ 02/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19049/02-05-2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ