Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 41/2018 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7Υ50Ω9Μ-ΛΟΜ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 775/04-06-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 08/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (της παρ.5ββ του άρθρου 107 του ν.4495/17) – Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΡΚΒΩ9Μ-92Ο 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 756/31-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 07/2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ.5, ΤΟΥ ΑΡ. 107 ΤΟΥ Ν.4495/17
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ6Ε6Ω9Μ-ΠΦΩ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 781/05-06-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 736/2018: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΤΓΜΩ9Μ-ΒΒΘ 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 736 / 25-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 40/2018 – Πενταώροφη Οικοδομή Κατοικιών επί Pilotis με Υπόγειο και Σοφίτα
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω5ΜΙΩ9Μ-ΛΝΓ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 595/07-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 39/2018 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΖ9ΧΩ9Μ-0ΩΔ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 614/9-5-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
5Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 12/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΩΛΤΩ9Μ-ΞΥ3 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 761/01-06-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 38/2018: «ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΞΣ3Ω9Μ-ΗΦΙ 01/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 734 / 24-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΡ3ΖΩ9Μ-ΞΝΥ 01/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 737/25-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 703/2018: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΤΦ3Ω9Μ-9ΣΞ 31/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 703 / 21-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 702/2018: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΩΕΤΩ9Μ-ΖΔΝ 31/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 702 / 21-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 37/2018 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Γ3ΗΩ9Μ-56Π 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 747/30-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 36/2018: «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 479/1972 ΚΑΙ 242/1984 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ α) ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ, β) ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, γ) ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΚΑΙ δ) ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Κ2 & ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ1, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ1Η1Ω9Μ-3ΚΝ 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 662 / 14-05-208 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω2Η8Ω9Μ-0ΓΡ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 687/17-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 35/2018: «ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΙ23Ω9Μ-ΗΗΤ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 715 / 23-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ