Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 33/2017 – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 33/2017 Α.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ (ΚΙΟΣΚΙ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΨΜΣΩ9Μ-ΛΙΓ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 54/16-01-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΑΟΙΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΑΠΟ 24-5-1985 Π.Δ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 638ΞΩ9Μ-ΦΘΨ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 161/08-02-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 123/2012 Ο.Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΨΕΙΣ, ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ7ΛΥΩ9Μ-Β6Χ 14/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2237/20-12-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11 2018 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ62ΩΩ9Μ-Θ7Α 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 34/11-01-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 152/2018:»ΚΟΠΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ-ΠΑΛΑΜΑ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΚ4ΡΩ9Μ-069 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 152/06-02-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 151/2018:»ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Γ98Ω9Μ-5ΓΩ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 151/06-02-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 128-2016 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΤΤΓΩ9Μ-ΕΕΣ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2201/15-12-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 10/2018-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ974Ω9Μ-ΗΤΟ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2104/30-11-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥΣ,,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΑΠΟ 24.5.1985 Π.Δ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Β8ΨΩ9Μ-ΕΧ4 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 120/30-1-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΡΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω6Γ1Ω9Μ-17Θ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 78/22-1-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 66ΥΒΩ9Μ-ΩΗΥ 01/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 132/01-02-2018- ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΕΨΚΩ9Μ-ΩΥΨ 01/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1695/19-09-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 42/2017 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΘΘΡΩ9Μ-ΦΞ9 30/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 114/29-01-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ- ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΕΙΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠ΄ ΑΡιΘΜ.2549 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΜΜ2Ω9Μ-ΑΕΦ 30/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 101/26-01-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2Η ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 138/2016
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΘΡ0Ω9Μ-ΟΔΜ 30/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1934/27-10-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ