Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 64/2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΜ3ΦΩ9Μ-7Κ4 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2001/14-09-2012 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 63-2017 ( ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ, Η/Χ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 757ΕΩ9Μ-Ν8Π 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1355/17-07-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 62/2017: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΓΙΕΩ9Μ-0Ξ4 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1336 / 13-07-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 61/2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ71ΣΩ9Μ-4ΦΡ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2264/9-11-2016&765/27-04-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 60/2017: «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ 627/2001 (ΒΑΣΕΙ Ν.4178/13) ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΖΧΑΩ9Μ-Κ7Ω 14/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1308/11-07-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 59/2017- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΠ.395 ΣΤΟ Ο.Τ.52 ΤΗΣ Τ.Κ.ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Π6ΞΩ9Μ-ΦΙΣ 13/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1302/11-7-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 58/12-07-2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 643ΓΩ9Μ-6ΔΜ 13/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1295/10-07-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 57/2017- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 256 (ΤΗΣ 517/1993 Ο.Α.) ΒΑΣΗ Ν.4178/2013.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΘΣΩΩ9Μ-Τ2Π 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28-6-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 60-2015 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΞΘΖΩ9Μ-2ΛΠ 04/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1208/28-06-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 56/2017 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΖΟΓΩ9Μ-Θ60 04/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1205/27-06-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 55/2017 – ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΩΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΖΜ2Ω9Μ-3Ε1 30/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 1179/26-6-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 138/2016 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 65ΤΜΩ9Μ-24Θ 30/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 1221/28-06-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 85/2016
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ6Ι6Ω9Μ-Μ31 27/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 1164/22-06-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 166/2011 Ο.Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7Δ7ΑΩ9Μ-46Δ 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 916/18-5-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 54/2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΗΛΒΩ9Μ-ΡΓΝ 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 310/25-02-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ