Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 45/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ WC ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΛ4ΗΩ9Μ-ΡΛ8 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 225/07-02-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ο.Α. (ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ) 318/2011
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΖΘΙΩ9Μ-Α16 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 165/31-01-2011 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 44/2017: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 70ΤΛΩ9Μ-8Υ4 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 917/19-5-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 43/2017: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ’55, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΨΕΩΝ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω8ΔΤΩ9Μ-ΔΙΤ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 825/8-5-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 42-17
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΣΩ9Ω9Μ-4ΣΝ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 839/09-05-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 41/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΩΝ 82/1980 ΚΑΙ 646/2001 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ Α.Η.Χ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΛΑΦΩ9Μ-ΛΦΜ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 813/04-05-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 40/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 589/1991 Ο.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Δ2ΟΩ9Μ-ΗΝΔ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 679/11-04-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 39/16-05-2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω5ΒΗΩ9Μ-Τ4Ψ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 623/04-04-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 38/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν4178/13 ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ 547/2006 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΩΚ3Ω9Μ-ΔΚΧ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 828/08-05-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 37/2017 – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Η/Χ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΟΞ0Ω9Μ-ΔΓ3 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 820/5-5-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 63-14
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΞΦΑΩ9Μ-9Μ2 12/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2536/14-12-16 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 36-2017 ΚΑΦΕΤΖΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΙΝΣΩ9Μ-ΧΔΕ 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 835/09-05-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 35/2017: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ-ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΔΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 278/88 Ο.Α.»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΞ55Ω9Μ-ΚΟ1 08/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 625/04-04-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 34/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ,Η/Χ,ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω3ΥΘΩ9Μ-ΛΝ8 05/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 802/03-05-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 33/2017 – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Δ. ΔΡΑΜΑΣ, ΟΔΟΣ ΧΕΛΜΟΥ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΥΥΙΩ9Μ-3ΝΙ 26/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 596/30-03-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ