Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Χορήγηση Μισθολογικού κλιμακίου της υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, Ουρούμη Ελένης του Λαζάρου
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω6ΗΖΟΛ1Ε-8ΩΘ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1014 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΨΠΝΟΛ1Ε-ΣΟ5 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 158 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΗΔ3ΟΛ1Ε-Ο1Ο 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1036 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΙΝΗ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 7ΖΣΔΟΛ1Ε-ΥΘ4 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1038 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6709ΟΛ1Ε-12Χ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 159 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω7ΝΣΟΛ1Ε-0ΒΦ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1030 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-2019
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΓ9ΛΟΛ1Ε-862 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 52/2018 Αρ. Αποφ.: 52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ3ΕΕΟΛ1Ε-Γ77 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 51/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΕΦO.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω2ΚΓΟΛ1Ε-16Π 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 50/2018 Αρ. Αποφ.: 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση διενέργειας προμήθειας Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού προυπολογισμoύ 2.000,00€ με Φ.Π.Α., οικ. έτους 2018.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ076ΟΛ1Ε-ΡΥΘ 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 49/2018 Αρ. Αποφ.: 49 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΑΠΟ 01-05-2018 ΕΩΣ 31-05-2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΦΟ9ΟΛ1Ε-Ω5Ρ 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 157 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ-ΚΕΦΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 64ΡΚΟΛ1Ε-5ΙΗ 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 156 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δημιουργίας δύο(2) βρεφικών τμημάτων σε υπάρχοντες Παιδικούς Σταθμούς
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΗΙΛΟΛ1Ε-ΧΥ9 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 12/2018 Αρ. Αποφ.: 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΒΣ9ΟΛ1Ε-Ω97 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 154 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΣΟΧ 2014) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 69ΦΤΟΛ1Ε-ΚΛΒ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 153 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ