Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΘΙ9ΟΛ1Ε-ΥΨ8 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1969 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΘΩΥΟΛ1Ε-1ΜΓ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1957 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω9ΛΕΟΛ1Ε-ΠΝ2 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 238 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΙΣ5ΟΛ1Ε-9Υ8 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 224 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΗΦΗ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Γ2ΟΟΛ1Ε-ΟΙ9 15/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1933 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΛΙΚΙΩΝΈΝΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΔΔΛΟΛ1Ε-Ν39 15/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1932 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
EΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 67ΚΑΟΛ1Ε-Λ64 15/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1931 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω57ΜΟΛ1Ε-334 15/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1927 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΙΠΣΟΛ1Ε-ΝΡΩ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 47/2017 Αρ. Αποφ.: 47/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 69ΝΔΟΛ1Ε-7ΧΒ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 46/2017 Αρ. Αποφ.: 46/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός διαιτολογίου στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 785ΛΟΛ1Ε-5ΦΘ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 45/2017 Αρ. Αποφ.: 45/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση εκδρομής μελών των Κ.Α.Π.Η. στην Αλεξανδρούπολη
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΤΩΨΟΛ1Ε-8Ψ6 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 44/2017 Αρ. Αποφ.: 44/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Καθορισμός δαπάνης για την εκδήλωση των Κ.Α.Π.Η., για την παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΛ2ΟΟΛ1Ε-Ε25 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 43/2017 Αρ. Αποφ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ( ΚΗΦΗ)
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΥΒΛΟΛ1Ε-ΙΕΧ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1922 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΑΠΟ 26/04/2017 ΕΩΣ 26/07/2017)
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΧ8ΜΟΛ1Ε-Ο98 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 270 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ