Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια Εκτυπωτικού Υλικού για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ε6ΑΟΡ50-3Ν8 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3800 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧ8ΩΟΡ50-ΒΕΜ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3799 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΓ4ΖΟΡ50-ΟΘ3 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3789 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΧΡ8ΟΡ50-Ι90 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3788 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΓΟΘΟΡ50-7ΜΟ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3786 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 78ΜΦΟΡ50-ΠΨ9 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3785 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άσκηση ή μη εφέσεως από το Ν.Π.Δ.Δ.Δ.Δράμας «Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.», κατά της με αριθμό 150/31-8-2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) και κατά του Δ.Τζιερτζίδη του Π., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΣΒΤΟΡ50-Ω6Κ 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 110/2017 Αρ. Αποφ.: 110/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΕΞ3ΟΡ50-12Χ 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3780/2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 750ΣΟΡ50-3ΟΗ 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3779/2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προβολή και διαφήμιση των φεστιβαλικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2017.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΓΞΥΟΡ50-ΗΛ2 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/780Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου για υπόθεση έφεσης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΠΘ6ΟΡ50-ΔΙΨ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 98/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Καταχώρηση στην εφημερίδα «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ’’ της Συνοπτικής Κατάστασης Απολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. Έτους 2016.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω274ΟΡ50-7ΘΒ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3768 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΠΕΔΟΡ50-Ι45 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3767 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική εγκατάσταση δικτύου του Δημοτικού Ωδείου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΒ41ΟΡ50-ΞΓΓ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3763 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΨ6ΑΟΡ50-3ΣΚ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 3762 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ