Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παράθεση βραδινού γεύματος εβδομήντα (70) ατόμων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της συναυλίας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης το Σάββατο 14/04/2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΧ22ΟΡ50-ΖΑΝ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/275Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ »ΠΙΑΝΟΥ» ΤΟΥ Δ.Ω.Δ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΘΑΘΟΡ50-ΕΙΚ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/274Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αφισών (εξήντα (60) τμχ διαστάσεων 50χ33) & προσκλήσεων-προγραμμάτων (πεντακόσιες (500) τμχ διαστάσεων 50χ33 οκτασέλιδο), στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της συναυλίας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης το Σάββατο 14/04/2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΕΛ6ΟΡ50-ΔΛΓ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/273Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή λογιστικών υπηρεσιών-παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος και λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. ΔΡΑΜΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018).
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΜΟΓΟΡ50-ΑΞ8 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/272Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ & ΜΑΡΤΙΟ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3951/01-12-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΖΛΤΟΡ50-ΑΚΧ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/271Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ. 104 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΠΟΦΤΜΜΔ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΟΨ3ΟΡ50-2Η0 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 880 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΩΠΟΡ50-0Β8 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/270Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κάλυψη και προβολή της εκδήλωσης-συναυλίας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης το Σάββατο 14/04/2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7538ΟΡ50-1ΦΑ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/269Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΜΧΩΟΡ50-ΕΧΖ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/268Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΒ02ΟΡ50-6ΘΜ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/267Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ο5ΝΟΡ50-ΦΦΗ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/266Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ4ΝΟΟΡ50-7Μ9 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/265Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7888ΟΡ50-ΘΓΚ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/264Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΒΔΙΟΡ50-ΙΜ2 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 878 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΥ20ΟΡ50-ΥΦΖ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 877 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ