Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

1)Επεξεργασία, συντήρηση και εμπλουτισμό της Ιστοσελίδας του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με τα στοιχεία και τις πληροφορίες του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. 2)Ανακατασκευή τμημάτων της ιστοσελίδας ώστε να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες του Φεστιβάλ. 3)Παραμετροποίηση του προτύπου (template) και εικαστικές αναβαθμίσεις (Γραφιστικά). 4)Επεξεργασία πληροφοριών και καταχωρήσεων στα Social Media: youtube, Flickr και Issue. 5)Δημιουργία Εργαλείου Ανάγνωσης στατιστικών στοιχείων Επισκεψιμότητας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 72Η7ΟΡ50-ΤΑ0 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1304 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους – Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -Σπουδαστικού Πανοράματος Ταινιών Μικρού Μήκους.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΩΝΩΟΡ50-Ζ5Λ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1303 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣΦΨΟΡ50-ΣΙ8 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1301 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 75ΥΞΟΡ50-ΟΟ7 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1300 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος στο πλαίσιο της ημερίδας- εκδήλωσης για την έναρξη συνεργασίας του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του Δήμου Δράμας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο την Κυριακή 03 Ιουνίου 2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΣΛ2ΟΡ50-51Π 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/388Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΔ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ξ7ΠΟΡ50-ΗΟΦ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/389Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΞΡΟΡ50-ΣΡΡ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/390Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χόρδισμα-ρεγουλάρισμα τεσσάρων (4) πιάνων του Δ.Ω.Δ. του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΜΖ9ΟΡ50-ΔΜ9 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1295 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝ5ΚΟΡ50-Ρ5Β 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1294 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εδεσμάτων σε μπουφέ εστίασης στο πλαίσιο της ημερίδας- εκδήλωσης, για την έναρξη συνεργασίας του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του Δήμου Δράμας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο τη Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Η3ΔΟΡ50-ΔΜΘ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/386Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ7ΜΨΟΡ50-ΠΓΞ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/387B ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση ενός λεωφορείου, για τη μετακίνηση της μικτής Χορωδίας του Δήμου Δράμας στην 11Η Πανελλήνια συνάντηση χορωδιών του Δήμου Περιστερίου, στις 09 Ιουνίου 2018 με διαμονή (μία βραδιά) και διατροφή (ένα γεύμα) το διήμερο 09-10 Ιουνίου 2018 καλυμμένα.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΨΗΛΟΡ50-ΟΧ4 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1291 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Π3ΝΟΡ50-ΣΧΝ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1290 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσκληση στην μικτή χορωδία Δήμου Δράμας για την συμμετοχή της στην 11η Πανελλήνια συνάντηση χορωδιών του Δήμου Περιστερίου και έγκριση δαπάνης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΤ4ΑΟΡ50-7ΕΧ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 59/2018 Αρ. Αποφ.: 59/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ναύλωση ενός minibus , για τη μετακίνηση των καλεσμένων από τη Θεσσαλονίκη στη Δράμα και επιστροφή πίσω στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ημερίδας- εκδήλωσης για την έναρξη συνεργασίας του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του Δήμου Δράμας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 78ΞΗΟΡ50-9ΗΟ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/384Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ