Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : “Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων” για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2017 του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΦΡΧΟΡ50-9ΩΥ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1654 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας , έτους 2017.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΛ04ΟΡ50-0ΞΜ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1655 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους- Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -Σπουδαστικού Πανοράματος Ταινιών Μικρού Μήκους.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 62Γ9ΟΡ50-ΔΡΚ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1656 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για την μίσθωση δωματίων» για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έτους 2017.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΔΩΘΟΡ50-71Σ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 73/2017 Αρ. Αποφ.: 73/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταχώρηση στην εφημερίδα ‘Χρονικά της Δράμας’ για την περίληψη της προκήρυξης 1/2017 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΖΓΖΟΡ50-Θ91 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/455Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ48ΚΟΡ50-ΙΥΥ 19/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/454Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους- Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -Σπουδαστικού Πανοράματος Ταινιών Μικρού Μήκους.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω20ΚΟΡ50-ΟΒΚ 19/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1634 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ενός Χρηματοκιβωτίου cisa Α’ ποιότητας ηλεκτρονικό για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω56ΚΟΡ50-ΖΝΑ 19/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/453Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩΡΖΟΡ50-ΥΦΒ 19/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/452Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
καταχώρηση στην εφημερίδα ‘Χρονικά της Δράμας’ για την περίληψη της προκήρυξης 1/2017 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΒΟΕΟΡ50-Θ7Α 19/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1632 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΗΖΠΟΡ50-ΨΙΖ 19/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1631 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2017 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΤΦΤΟΡ50-Η1Γ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 72/2017 Αρ. Αποφ.: 72/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη προκήρυξης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΒΩΒΟΡ50-ΤΗΧ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1624 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ζ08ΟΡ50-ΑΡ3 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1626 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΗΗΦΟΡ50-ΕΝΖ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1623 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ