Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια διαφημιστικής πλαστικής μπάλας για παιδιά στα πλαίσιο των εκδηλώσεων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 639ΙΟΡ50-9ΔΗ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/305Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΔΡΙΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩΒΧΟΡ50-22Υ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/304Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΔΡΙΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΜΑΟΟΡ50-Μ9Γ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 1171 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΥΓΖΟΡ50-Β0Θ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 1170 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ψ59ΟΡ50-ΥΤΒ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 1169 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφημιστικής πλαστικής μπάλας (18-19cm SIRIOS 85 τμχ) για παιδιά στα πλαίσιο των εκδηλώσεων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧΚ7ΟΡ50-592 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 1167 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΠΚΠΟΡ50-2Η4 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 1166 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φωτογραφικού υλικού για τον Πολιτιστικό Οργανισμό.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΗΙ9ΟΡ50-5ΨΠ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/302Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΞΒΩΟΡ50-Ν3Ν 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/303Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση κατάταξης σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω9Σ4ΟΡ50-0ΤΥ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 1122 Αρ. Αποφ.: 119 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός προκριματικής επιτροπής 40ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δράμας 2017.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΔΑ9ΟΡ50-8ΙΞ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 59/2017 Αρ. Αποφ.: 59/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης της Γεωργιάδου Σοφίας υπαλλήλου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας στο Σπουδαστικό Φεστιβάλ SEECS Κωνσταντινούπολης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ9ΙΜΟΡ50-39Μ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 58/2017 Αρ. Αποφ.: 58/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συντήρηση της αίθουσας στο κτίριο του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΚΝΡΟΡ50-ΖΔΓ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/301Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧ3ΠΟΡ50-ΖΔΙ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/300Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φωτογραφικού υλικού για τον Πολιτιστικό Οργανισμό.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΦ2ΟΡ50-Δ3Ο 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 1156 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ