Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω7Δ7ΟΡ50-ΨΦ4 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ -ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230, 242 ΚΑΙ 248 ΚΔΚ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΕ00ΟΡ50-Β1Χ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ )ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧ3ΒΟΡ50-ΑΙΕ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΩΔΠΟΡ50-ΔΩΟ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝ1ΒΟΡ50-ΦΛΖ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω0ΟΚΟΡ50-ΜΘΩ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Β4ΝΟΡ50-0ΥΘ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΚ24ΟΡ50-6Η7 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΙ41ΟΡ50-Λ11 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΔ93ΟΡ50-ΓΝΝ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Τ72ΟΡ50-Ε3Χ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 15/2018 Αρ. Αποφ.: 15/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΓΑΘΟΡ50-ΩΣΥ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 14/2018 Αρ. Αποφ.: 14/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πληρωμή συνδρομής έτους 2018 στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΖΝ0ΟΡ50-ΑΘ9 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 13/2018 Αρ. Αποφ.: 13/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομή Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2018
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΕΕ0ΟΡ50-9ΨΤ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 12/2018 Αρ. Αποφ.: 12/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργικό αφίσας Φεστιβάλ 2018
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣ59ΟΡ50-Μ52 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 19/2018 Αρ. Αποφ.: 19/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ