Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης στα ραδιοφωνικά στούντιο ¨let’s play radio¨ στην Δημοτική Βιβλιοθήκης Δράμας στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2017.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΑ5ΠΟΡ50-8Β4 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2953 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσιοποίηση των Φεστιβαλικών εκδηλώσεων και προβολή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω3ΥΗΟΡ50-Λ08 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2952 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους- Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -Σπουδαστικού Πανοράματος Ταινιών Μικρού Μήκους
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ν11ΟΡ50-ΙΝΔ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2951 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΠ9ΩΟΡ50-ΕΗ3 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2947 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 610ΨΟΡ50-421 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2946 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΟΜ4ΟΡ50-9ΔΧ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2945 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους- Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -Σπουδαστικού Πανοράματος Ταινιών Μικρού Μήκους
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω6ΥΑΟΡ50-ΚΘΙ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2944 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση λεωφορείου για τη μεταφορά ατόμων από αεροδρόμιο Θες/νίκης για Δράμα στις 18/09/2017 στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 64ΦΥΟΡ50-ΦΤΕ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/586Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΝΦΒΟΡ50-ΤΕΙ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/589Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΙΘΘΟΡ50-Ζ1Φ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/587Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΨΤΙΟΡ50-ΡΚΞ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/588Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λουλουδιών (35 τριαντάφυλλα) στο πλαίσιο της λήξης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2017 στις 23/09/2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ687ΟΡ50-2ΒΠ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2922 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους- Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -Σπουδαστικού Πανοράματος Ταινιών Μικρού Μήκους
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΨΟ6ΟΡ50-Ψ6Δ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2921 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω76ΙΟΡ50-ΘΤΜ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2919/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 676ΘΟΡ50-11Α 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2918 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ