Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάθεση υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για τη διάθεση καυσόξυλων σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 61ΜΕΩ9Μ-8ΚΩ 06/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29871 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΠΞΓΩ9Μ-ΗΒ0 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29078 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Λ30Ω9Μ-ΞΗΩ 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29079 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός ΠΕ Οικονομολόγου και ενός ΔΕ Οικονομίας & Διοίκησης για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΔΨ5Ω9Μ-Δ34 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29077 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Φ9ΦΩ9Μ-ΖΡΙ 20/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός ΠΕ Παιδαγωγού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΘΠΩ9Μ-ΣΓΕ 20/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27146 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου Τμήματος της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΕΛΦΩ9Μ-Π2Ν 15/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 26688 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου Τμήματος της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 61ΧΧΩ9Μ-50Δ 15/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 26689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥ0ΗΩ9Μ-ΧΦΨ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23429 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοι-νωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΘΧΛΩ9Μ-Κ20 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22923 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Παιδαγωγών (Ειδικευμένος στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ7ΕΦΩ9Μ-ΜΝΣ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21692 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη δύο (2) ατόμων (ΠΕ Οικονομολόγος, ΔΕ Οικονομίας & Διοίκησης) για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΨΙ5Ω9Μ-1ΙΕ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21315 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοι-νωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΘΜΩΩ9Μ-Λ71 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 67Τ2Ω9Μ-4ΟΞ 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20432 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΚΜΙΩ9Μ-ΖΒ3 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20431 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ