Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: 78ΣΡΩ9Μ-Α9Ω 30/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 800 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, & απογευματινής εργασίας πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: ΩΟΙΣΩ9Μ-Γ5Ξ 28/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53537 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ