Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια υλικών θέρμανσης.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΒΤΜΩ9Μ-ΜΧΠ 19/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41135 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφόρων εκτυπωμένων υλικών, για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Θ37Ω9Μ-ΤΜΦ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40594 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χαρτικών ειδών για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΛΔΤΩ9Μ-Ι6Υ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40512 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φιαλών νερού 0,5lt για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΗΡΝΩ9Μ-ΩΩ6 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40368 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια catering-coffee break για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΨΠ8Ω9Μ-3ΒΖ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40401 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια βεγγαλικών-μπαλονιών για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 60ΥΡΩ9Μ-ΝΙΒ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω96ΜΩ9Μ-ΔΜ4 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39941 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια 90.000 τμχ. καρτών στάθμευσης.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 60ΜΛΩ9Μ-Κ4Φ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39943 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σκούπας.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 66Κ1Ω9Μ-Κ4Ρ 11/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39656 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Αστικών στερεών Αποβλήτων.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΦΦ9Ω9Μ-ΟΡΙ 11/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39960 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πάγκων αποδυτηρίων.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω0Χ3Ω9Μ-Τ42 08/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39416 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΝΡΓΩ9Μ-Μ46 06/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 32293 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια 3 (τριών) τηλεφωνικών συσκευών.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΤΕ7Ω9Μ-Ρ1Α 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 37584 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 68Σ3Ω9Μ-ΙΡ5 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33260 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Κ.Κ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 756ΙΩ9Μ-Γ0Η 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33143 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ