Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ.ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΜΝΡΩ9Μ-0ΨΙ 09/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49098 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 (ΕΞΙ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΡΣ7Ω9Μ-ΨΒΙ 09/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49099 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΧΚ4Ω9Μ-5ΕΟ 09/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΣΝΟΛΑΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ) ΤΟΥ ΑΠΚ Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΚΥΙΩ9Μ-ΓΚ9 09/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49104 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΥΙΚΩ9Μ-ΕΑΙ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 46012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών υγιεινής.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΚΟΙΩ9Μ-90Υ 19/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45804 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια θερμομονωτικών υλικών.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΚΥ0Ω9Μ-Γ7Π 06/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43736 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών θέρμανσης.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΒΤΜΩ9Μ-ΜΧΠ 19/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41135 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφόρων εκτυπωμένων υλικών, για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Θ37Ω9Μ-ΤΜΦ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40594 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χαρτικών ειδών για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΛΔΤΩ9Μ-Ι6Υ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40512 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φιαλών νερού 0,5lt για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΗΡΝΩ9Μ-ΩΩ6 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40368 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια catering-coffee break για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΨΠ8Ω9Μ-3ΒΖ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40401 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια βεγγαλικών-μπαλονιών για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 60ΥΡΩ9Μ-ΝΙΒ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω96ΜΩ9Μ-ΔΜ4 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39941 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια 90.000 τμχ. καρτών στάθμευσης.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 60ΜΛΩ9Μ-Κ4Φ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39943 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ