Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Φ5ΤΩ9Μ-Δ5Γ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16592 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΔΩΔΩ9Μ-7ΣΟ 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16092 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΔΨΖΩ9Μ-ΚΑ1 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16093 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών-υλικών συντήρησης παιδικών χαρών
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΡ88Ω9Μ-2Ξ4 01/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15758 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών φωτεινών σηματοδοτών
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΟ1ΕΩ9Μ-ΝΩ2 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15290 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΩ4ΞΩ9Μ-4Ψ4 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14429 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΔ1ΝΩ9Μ-1ΒΚ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14430 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΥΛΓΩ9Μ-5ΚΩ 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14244 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΑΞ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΤΚΦΩ9Μ-Ψ9Κ 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14243 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 75Ξ3Ω9Μ-Θ2Κ 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14242 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΑΡ3Ω9Μ-3ΦΟ 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14241 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΤΥΜΩ9Μ-ΠΛ7 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13831 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ1Ε8Ω9Μ-ΧΔΒ 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12960 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΜΕΡΩ9Μ-Δ7Θ 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12959 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΛΠΛΙΣΜΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Υ7ΚΩ9Μ-ΝΕΩ 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12712 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ