Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΘΠ9Ω9Μ-Ψ6Ο 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56406 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΣΔΠΩ9Μ-3ΑΦ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56405 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης, (αναβάθμιση λογισμικού) των δύο (2) μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων DOLHPIN CTcoin του Τμήματος Ταμείου
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΝ5ΤΩ9Μ-Ρ2Β 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55956 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μηχανήματος κοπής χλοοτάπητα (τρακτέρ).
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΚΝΕΩ9Μ-ΞΜ4 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55902 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Ξ2ΜΩ9Μ-0ΣΥ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55903 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μπλοκ και φακέλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Δράμας.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Ζ9ΓΩ9Μ-Ω7Γ 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55801 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια δεξαμενής πετρελαίου, για το προπονητήριο θόλος (μπαλόνι) του Δήμου μας.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΡΖΡΩ9Μ-ΠΤ1 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55799 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια 1 (μίας) συσκευής τηλεφώνου-φαξ για την T.Κ. Κουδουνίων
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΜΞΓΩ9Μ-ΔΛΝ 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55800 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του Δήμου μας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΡΝ2Ω9Μ-ΔΥΙ 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55802 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΘ4ΥΩ9Μ-ΚΗ9 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55798 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ελαστικών για το οχήματα του Δήμου.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΟΞΥΩ9Μ-ΠΛΘ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54687 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια συνθετικού υλικού τύπου Plexiglas και μελαμίνης.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΚΓΑΩ9Μ-5Ι6 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54685 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω2ΡΓΩ9Μ-ΟΕΛ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 53838 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών σήμανσης.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7Δ1ΥΩ9Μ-5Υ7 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 53600 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7Γ1ΣΩ9Μ-7Ψ0 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52997 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ