Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΣΠΥΩ9Μ-ΑΥ8 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4463 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic του 2018
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6628Ω9Μ-ΡΞΕ 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4461 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΩΑΚΩ9Μ-79Υ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3494 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΖΓ0Ω9Μ-ΥΚ5 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3493 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης στο ΜΑΝ (χρήστης Lot-1-Dra-9)
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΕΕΦΩ9Μ-ΦΑΨ 24/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51836 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης στο ΜΑΝ (χρήστης Lot-1-Dra-9)
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΒ4ΖΩ9Μ-ΩΗΛ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 50445 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες συντήρησης (εργασίες- προμήθειες) λοιπών δικτύων Δήμου Δράμας, ειδικότερα στο κτήριο του ανακαινισμένου «Παλαιού Δημαρχείου», Πλατεία Ελευθερίας 1, βάσει αναγκαιότητας συντήρησης-επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου σε ασύρματο
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ψ6ΧΜΩ9Μ-Ο11 03/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43432 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 15 Η/Υ, 10 οθόνες και 15 εκτυπωτές, 1 plotter
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΕΛ6Ω9Μ-ΓΣΘ 03/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43431 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες συντήρησης (εργασίες- προμήθειες) λοιπών δικτύων Δήμου Δράμας, ειδικότερα στο κτήριο του ανακαινισμένου «Παλαιού Δημαρχείου», Πλατεία Ελευθερίας 1, για συντήρησης-επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου σε ασύρματο
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 61Ρ0Ω9Μ-9ΩΙ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41658 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 15 Η/Υ, 10 οθόνες, 15 εκτυπωτές, 1 plotter
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΡΧΚΩ9Μ-Γ1Ε 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41657 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2017 έως 4-10-2018, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΨΛ9ΧΩ9Μ-ΞΧΡ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40373 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες υποστήριξης ενός έτους, από 5-11-2017 έως 4-11-2018, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω9ΕΔΩ9Μ-34Γ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40372 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2017 έως 30-9-2018, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ψ4Δ3Ω9Μ-ΩΝΜ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40371 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες υποστήριξης ενός έτους, από 5-11-2017 έως 4-11-2018, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω6Ψ3Ω9Μ-Ν7Σ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38652 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2017 έως 4-10-2018, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΝ2ΘΩ9Μ-ΣΝΜ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38651 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ