Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης στο ΜΑΝ (χρήστης Lot-1-Dra-9)
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΒ4ΖΩ9Μ-ΩΗΛ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 50445 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες συντήρησης (εργασίες- προμήθειες) λοιπών δικτύων Δήμου Δράμας, ειδικότερα στο κτήριο του ανακαινισμένου «Παλαιού Δημαρχείου», Πλατεία Ελευθερίας 1, βάσει αναγκαιότητας συντήρησης-επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου σε ασύρματο
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ψ6ΧΜΩ9Μ-Ο11 03/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43432 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 15 Η/Υ, 10 οθόνες και 15 εκτυπωτές, 1 plotter
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΕΛ6Ω9Μ-ΓΣΘ 03/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43431 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες συντήρησης (εργασίες- προμήθειες) λοιπών δικτύων Δήμου Δράμας, ειδικότερα στο κτήριο του ανακαινισμένου «Παλαιού Δημαρχείου», Πλατεία Ελευθερίας 1, για συντήρησης-επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου σε ασύρματο
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 61Ρ0Ω9Μ-9ΩΙ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41658 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 15 Η/Υ, 10 οθόνες, 15 εκτυπωτές, 1 plotter
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΡΧΚΩ9Μ-Γ1Ε 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41657 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2017 έως 4-10-2018, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΨΛ9ΧΩ9Μ-ΞΧΡ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40373 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες υποστήριξης ενός έτους, από 5-11-2017 έως 4-11-2018, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω9ΕΔΩ9Μ-34Γ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40372 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2017 έως 30-9-2018, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ψ4Δ3Ω9Μ-ΩΝΜ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40371 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες υποστήριξης ενός έτους, από 5-11-2017 έως 4-11-2018, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω6Ψ3Ω9Μ-Ν7Σ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38652 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2017 έως 4-10-2018, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΝ2ΘΩ9Μ-ΣΝΜ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38651 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2017 έως 30-9-2018, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΤΘ9Ω9Μ-Ω9Φ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38650 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, SCADA-Τοίχοι Αντιστήριξης) της ACE-Hellas Α.Ε από 1/7/2017 έως 30/6/2018
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω253Ω9Μ-Ε48 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23069 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2017 έως 30/6/2018
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΙΡΨΩ9Μ-ΨΩΟ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23068 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της εφαρμογής web-services της OTS για ετοιμότητα χρήσης αυτοματοποιημένης διάθεσης των στοιχείων Μισθοδοσίας-Προσωπικού στον κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 67ΩΩΩ9Μ-ΧΛΔ 28/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13026 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 7ΜΛΤΩ9Μ-ΣΥ0 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5413 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ