Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της 44/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΘ5Ω9Μ-7ΙΒ 06/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38455/04-09-2017 Αρ. Αποφ.: 458-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 44/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΟΓΡΩ9Μ-ΧΧΡ 06/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38455/04-09-2017 Αρ. Αποφ.: 458-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 80/2017 απόφασης του ΠΟΦΤΜΜΔ, σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 643ΕΩ9Μ-Ξ5Χ 06/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38366/04-09-2017 Αρ. Αποφ.: 457-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΗΑΜΩ9Μ-2Γ6 06/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 456-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΧΕΠΩ9Μ-3ΗΠ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 32447/26-07-2017 Αρ. Αποφ.: 455-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση καταβολής επιδότησης ενοικίου σε επικουρικό ιατρό του Γ.Ν. Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΦΚΕΩ9Μ-ΜΥΛ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 34863/11-08-2017 Αρ. Αποφ.: 454-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΙΖ8Ω9Μ-ΗΣ6 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 33466/02-08-2017 Αρ. Αποφ.: 453-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΨΤΦΩ9Μ-ΠΧΖ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 34340/08-08-2017 Αρ. Αποφ.: 452-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση του Γ.Σ. Εθνικός Αστέρας Καλλιφύτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥΣ2Ω9Μ-ΜΑΑ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 34341/08-08-2017 Αρ. Αποφ.: 451-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 64/2017 απόφασης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΤΠΘΩ9Μ-Ε1Ω 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 36066/22-08-2017 Αρ. Αποφ.: 450-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 63/2017 απόφασης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΓΩΩ9Μ-ΨΗΔ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 36065/22-08-2017 Αρ. Αποφ.: 449-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 62/2017 απόφασης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΠΣΩ9Μ-ΟΓΜ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 36064/22-08-2017 Αρ. Αποφ.: 448-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 61/2017 απόφασης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 66ΩΙΩ9Μ-ΘΕΠ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 36061/22-08-2017 Αρ. Αποφ.: 447-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 60/2017 απόφασης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΛΝΜΩ9Μ-ΗΥΞ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 36060/22-08-2017 Αρ. Αποφ.: 446-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 59/2017 απόφασης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης γηπέδου Basket στην ανάπλαση του χειμάρρου Καλλιφύτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚ6ΛΩ9Μ-ΡΣ2 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 36059/22-08-2017 Αρ. Αποφ.: 445-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ