Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΕΧΡΙ 12/2/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1Χ2Ω9Μ-ΕΙΑ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.717.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 12/2/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ2ΨΩ9Μ-ΜΓΚ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.716.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 12/2 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ο7ΣΩ9Μ-167 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.713.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 12/2/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω34ΒΩ9Μ-ΛΙΥ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.718.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΠΟ 13/2 2018 ΕΩΣ 28/02/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω07ΨΩ9Μ-ΑΙΤ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.721.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΟΙ 13/2/2018 ΜΕΧΡΙ 28/02/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΤΠΩ9Μ-3ΝΟ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.724.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Απόρριψη προσφοράς αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Κ3ΞΩ9Μ-Ω7Ψ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11617 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Παράθεση βραδινού γεύματος εβδομήντα (70) ατόμων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της συναυλίας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης το Σάββατο 14/04/2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΧ22ΟΡ50-ΖΑΝ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/275Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7ΝΛΚΩ9Μ-ΙΨ6 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11343 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΖΗΩ9Μ-ΞΛΝ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.710.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΗΧΩ9Μ-ΙΞΨ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.712.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΞΥΩ9Μ-ΧΨΤ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.711.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΔΕΩ9Μ-0Α8 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.704.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 19/04/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΘΧΩ9Μ-Χ5Ψ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.707.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΒΡΩ9Μ-ΠΥΞ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.709.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ