Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκδήλωσης »ρεσιτάλ κιθάρας» στις 22/06/2017 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩΑ5ΟΡ50-Ι13 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/378Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ Β΄, Γ ΚΑΙ Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω4ΒΔΟΛ1Ε-ΣΓΘ 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 804 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 54/2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΗΛΒΩ9Μ-ΡΓΝ 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 310/25-02-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσίας ΠΣΥΠΟΔΕ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 664ΗΟΛ1Ε-ΞΨΟ 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 180 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΖΡΣΩ9Μ-11Λ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25828/12-06-2017 Αρ. Αποφ.: 304-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΡΘΡΩ9Μ-6ΞΓ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25555/08-06-2017 Αρ. Αποφ.: 342-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΝΠΜΩ9Μ-63Γ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25554/07-06-2017 Αρ. Αποφ.: 341-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 72ΝΣΩ9Μ-ΓΡΡ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 24290/01-06-2017 Αρ. Αποφ.: 340-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 46/2017 απόφασης της E.Π.Z. Δράμας σχετικά με την γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 91,565 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΓΥΜΝΟ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 69ΓΕΩ9Μ-ΒΗ2 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22545/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 339-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 45/2017 απόφασης της E.Π.Z. Δράμας σχετικά με την γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,280 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΓΥΜΝΟ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΣΒ8Ω9Μ-ΓΦΤ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22556/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 338-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 44/2017 απόφασης της E.Π.Z. Δράμας σχετικά με την γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,622 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στους αιτούντες κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΖΗΣΗ και ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΘΚΣΩ9Μ-ΝΓ2 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22555/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 337-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 41/2017 απόφασης της E.Π.Z. Δράμας σχετικά με την γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,68495 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 60ΒΙΩ9Μ-ΧΜΖ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22553/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 336-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 41/2017 απόφασης της E.Π.Z. Δράμας σχετικά με την γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,68495 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΦΒ7Ω9Μ-42Μ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22552/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 335-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 41/2017 απόφασης της E.Π.Z. Δράμας σχετικά με την γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,68495 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΗΘ5Ω9Μ-ΔΒΨ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22547/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 334-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 40/2017 απόφασης της E.Π.Z. Δράμας σχετικά με την γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,07701 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω2Η5Ω9Μ-ΩΕΜ 22/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22546/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 333-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ