Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΡ2ΘΟΡ50-ΤΗΛ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/197Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΑΓ0Ω9Μ-Β3Ψ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17676 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΟΝ8ΟΡ50-ΛΑΝ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/195Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΙΣΘΟΡ50-ΣΚΑ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/196Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της προμήθειας ενός κλιματιστικού τύπου ντουλάπας στο Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΙ5ΣΟΛ1Ε-9ΓΔ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 659 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ9Μ-1ΤΥ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.694.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 13/4/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟ3ΤΩ9Μ-ΟΡ6 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.697.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 21/4/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69Φ7Ω9Μ-7ΓΟ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.751.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 20/4/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΧ7Ω9Μ-9ΙΘ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.738.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 18/4/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3Υ2Ω9Μ-7Ρ7 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.698.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 12/4/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦ82Ω9Μ-Ψ1Γ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.696.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοι-νωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΡΡ5Ω9Μ-ΥΣ5 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17271 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 32/2017 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,ΣΤΕΓΗ,ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ (ΚΙΟΣΚΙ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΩΧ4Ω9Μ-ΕΔΔ 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 651/06-04-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κατάταξη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΥΟΒΩ9Μ-Γ6Ε 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17324 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Τ.Ε.Β.Α)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΧΥΩ9Μ-6Γ4 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 123 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ