Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ονοματοδοσία αίθουσας σε αίθουσα «Γεώργιος Παρασίδης»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7582Ω9Μ-Κ5Π 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14114/16-05-2018 Αρ. Αποφ.: 299/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 17/2018 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΧΘΩ9Μ-ΝΧ0 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16260/05-06-2018 Αρ. Αποφ.: 298/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δημοτικού δρόμου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΦΜΠΩ9Μ-ΓΨΝ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14256/16-05-2018 Αρ. Αποφ.: 297/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 23/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018 (ΣΑΤΑ)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΘΞ6Ω9Μ-6ΛΝ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16047/04-06-2018 Αρ. Αποφ.: 296/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Απρίλιο
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω02ΜΩ9Μ-3ΙΞ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14329/17-04-2018 Αρ. Αποφ.: 295/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω9ΟΧΩ9Μ-Η9Κ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14191/160-05-2018 Αρ. Αποφ.: 294/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Δράμας κατά το σχολικό έτος 2018-2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Φ4ΥΩ9Μ-ΡΑ0 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15042/23-05-2018 Αρ. Αποφ.: 292/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τακτικό προσωπικό
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Υ0ΕΩ9Μ-Η9Λ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16258/05-06-2018 Αρ. Αποφ.: 291/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη Δ/νση Πάρκο Αρκαδικού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΦΠΧΩ9Μ-ΒΡΛ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15920/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 290/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για μετατόπιση κολόνας φωτισμού στη Δ.Κ. Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΠΔΨΩ9Μ-ΘΘΤ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14853/22-05-2018 Αρ. Αποφ.: 289/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΧΡ3Ω9Μ-ΖΘΜ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15644/30-05-2018 Αρ. Αποφ.: 288/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 18/2018 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ, σχετικά με την τοποθέτηση βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΩΦ8Ω9Μ-ΟΩΥ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16261/05-06-2018 Αρ. Αποφ.: 287/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση χρόνου της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΒ3ΓΩ9Μ-Ρ61 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16055/04-06-2018 Αρ. Αποφ.: 286/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τριμελoύς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση ενταγμένης δράσης του έργου με τίτλο »Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο »LYSIS»»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΥΧΩ9Μ-Β9Λ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15646//30-05-2018 Αρ. Αποφ.: 285/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης της πράξης με τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΨΔΒΩ9Μ-Υ1Δ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15638/30-05-2018 Αρ. Αποφ.: 284/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ