Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΙΘΥΡΟΙ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΨΛΩ9Μ-ΥΥΑ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2537.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π8ΡΩ9Μ-Α0Β 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2545.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ WEBSITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣ77Ω9Μ-Ν0Ψ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2531.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΗΜΕΡΩΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΑΓΩ9Μ-ΨΟ4 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2538.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω83ΓΩ9Μ-ΒΘΑ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2546.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΕΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΧΖΩ9Μ-ΞΔΙ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2540.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ6ΨΩ9Μ-ΔΔΚ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2539.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΓ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 17/11/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω38ΞΩ9Μ-ΕΜΞ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2555.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω117Ω9Μ-ΓΣΚ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2490.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9Ψ0Ω9Μ-ΟΣΥ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2520.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Κ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜ0ΓΩ9Μ-ΔΑΝ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2536.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΘΡΨΩ9Μ-2ΡΔ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2532.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΞΝΩ9Μ-ΠΒΣ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2553.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΙΡΩ9Μ-ΚΓΖ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2552.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟ Σ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΗΛΕΚ/ΣΜΟΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΝΕΩ9Μ-6ΑΨ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2550.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ