Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάκληση σύμβασης
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 65ΧΠΩ9Μ-ΡΩΗ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11329 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2521350600
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΩΖΩ9Μ-ΑΛΥ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.702.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΤ1Ω9Μ-Θ8Π 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.701.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/03/2018 ΕΩΣ 31/03/2018 (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 72ΘΜΩ9Μ-Ι2Ο 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.700.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78ΝΘΩ9Μ-ΕΤΣ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.693.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/03/2018 ΕΩΣ 31/03/2018 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΟΡΩ9Μ-Φ2Κ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.703.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. 1ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ » ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 8ου & 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΜΔΩ9Μ-ΘΞΟ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.99.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΕΡΩ9Μ-ΠΓΕ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.98.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών επιπλοποιίας (γραφεία, καρέκλες, ντουλάπες)
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΥΒΡ465Δ2Η-1Φ9 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 16/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξέταση πρότασης για την ένταξη των οφειλών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διακανονισμό με τον ΟΤΕ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΖ23465Δ2Η-7ΛΨ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10/2018 Αρ. Αποφ.: 10/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διακοπή/κατάργηση σύνδεσης των επιπλέον τηλεφωνικών γραμμών των σχολικών μονάδων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΙΙΤ465Δ2Η-ΝΝΖ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9/2018 Αρ. Αποφ.: 9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Eξωδικαστικός συμβιβασμός του Δήμου Δράμας με τον Κωνσταντίνο Στογιαννάκη του Δημητρίου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΠΧΩ9Μ-Γ6Α 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10904/16-04-2018 Αρ. Αποφ.: 78/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης χαρτικών και λοιπών υλικών γραφείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω2ΔΗ465ΔΝΘ-Η41 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 17/2018 Αρ. Αποφ.: 17/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για την πληρωμή της ασφάλειας του σχολικού λεωφορείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω8Ε1465ΔΝΘ-ΑΥ9 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 16/2018 Αρ. Αποφ.: 16/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγκριση μελών επιτροπής καταστροφής υλικών για το 8ο Δημοτικό Σχολείο
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΒ1Α465ΔΝΘ-Δ3Ψ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 15/2018 Αρ. Αποφ.: 15/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ