Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΠΚΠΟΡ50-2Η4 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 1166 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 829 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΖΤΩ9Μ-Π18 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1036 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 829 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΞΕΡΟΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 70ΝΡΩ9Μ-ΝΞΗ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1035 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 829 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΞΕΡΟΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΡΖΩ9Μ-ΗΒ5 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1034 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘ.ΤΑΚΤ.ΥΠ.Α΄15 /ΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017(ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ Ν.4093 ΠΑΡ.Ζ3)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΚΡ1Ω9Μ-Ε6Τ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 989 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΣ8Ω9Μ-ΟΣΘ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 988 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΥΠΩ9Μ-Φ0Ε 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 987 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φωτογραφικού υλικού για τον Πολιτιστικό Οργανισμό.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΗΙ9ΟΡ50-5ΨΠ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/302Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΞΒΩΟΡ50-Ν3Ν 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/303Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση στοιχείων εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΧΡΜΟΛ1Ε-ΦΝΛ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 72ΥΗΟΛ1Ε-ΗΩΗ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 898 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αθλητικού υλικού
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΛΩ4Ω9Μ-ΗΥΥ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23241 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κυκλοφορητή για το Πολιτιστικό Κέντρο Ξηροποτάμου
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΣΤΔΩ9Μ-7ΟΓ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23242 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω8ΥΜΩ9Μ-ΥΛΙ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23243 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΓΥΩ9Μ-ΔΥ9 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1027.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ