Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου « Οδοποιΐα ΤΔ Χωριστής»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/04/2009 Αρ. Αποφ.: 66/2009
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου « Συντήρηση Εθνικού Δικτύου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/04/2009 Αρ. Αποφ.: 65/2009
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου « Δημοτική Οδοποΐα 2009»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/04/2009 Αρ. Αποφ.: 64/2009
Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας « Υγειονομική ταφή απορριμμάτων»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/04/2009 Αρ. Αποφ.: 63/2009
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 08/04/2009 Αρ. Αποφ.: 161/2009
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 06/04/2009 Αρ. Αποφ.: 121/2009
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 27/03/2009 Αρ. Αποφ.: 60/2009
Ανάκληση αποφάσεων προέγκρισης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 16/03/2009 Αρ. Αποφ.: 59/2009
Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 16/03/2009 Αρ. Αποφ.: 58/2009
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 16/03/2009 Αρ. Αποφ.: 57/2009
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 16/03/2009 Αρ. Αποφ.: 56/2009
Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών φωτισμού»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 16/03/2009 Αρ. Αποφ.: 55/2009
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Οδοποιΐα ΤΔ Νικοτσάρα»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 16/03/2009 Αρ. Αποφ.: 54/2009
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Οδοποιΐα ΤΔ Μικροχωρίου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 16/03/2009 Αρ. Αποφ.: 53/2009
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κήπων – πάρκων 2009»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 16/03/2009 Αρ. Αποφ.: 52/2009