Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κοινή παρουσίαση του τραγουδιστή ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ και του μουσικού σχήματος MAY DΑY το Σάββατο 24-12-2011, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη Δράμας», με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ6Ω9Μ-ΧΓΚ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 72522
Παρουσίαση μουσικού σχήματος «ACID ANGELS” (μουσικό συγκρότημα), την Κυριακή 25/12/2011 , στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ονειρούπολη Δράμας», με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ6Ω9Μ-5ΡΝ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 72526
Παρουσίαση μουσικού σχήματος «Skelters” (μουσικό συγκρότημα), την Δευτέρα 26/12/2011 , στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ονειρούπολη Δράμας», με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ6Ω9Μ-3ΣΓ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 72528
Παρουσίαση μουσικού σχήματος «Peakaboo band” (Πέμπτη 22-12-2011), στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη Δράμας», με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ6Ω9Μ-ΛΚΖ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 72520
Αποδοχή χρηματοδότησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 45Ψ6Ω9Μ-ΝΑΚ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 626/2011
Πραγματοποίηση παρουσίασης μουσικού σχήματος «4dees” (μουσικό συγκρότημα), την Κυριακή 25/12/2011, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ονειρούπολη Δράμας», με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ6Ω9Μ-ΑΒΖ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 72665
Έγκριση της υπ΄ αριθμ 242/2011 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δ. Δράμας, σχετικά με την ψήφιση της τιμολογιακής πολιτικής της Επιχείρησης, οικ. έτους 2012
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 45Ψ6Ω9Μ-9ΞΜ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 625/2011
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 45ΨΩΩ9Μ-ΖΥ6 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 315
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΩΩ9Μ-2ΙΖ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 72453
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45ΨΩΟΛ1Ε-ΡΘΤ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 771
Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου».
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΩΩ9Μ-5ΣΑ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 315
Προμήθεια για ένα (1) ψυγείο με κατάψυξη για τις ανάγκες λειτουργίας του τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΩΩ9Μ-ΛΒΟ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 72540
Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου».
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΩΩ9Μ-ΙΝΑ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 315
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 45ΨΩΩ9Μ-Φ8Ψ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 45ΨΩΩ9Μ-ΚΧΞ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 73/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ