Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Δράμας για την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων (συσσίτιο απόρων δημοτών Δήμου Δράμας)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-ΕΔ4 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 340/2012
Έγκριση της 26/2012 απόφαση ΔΣ του Ν.Π. Δήμου Δράμας, σχετικά με την ψήφιση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Ν.Π. Δ. Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-40Β 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 339/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-Σ4Κ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 46243
Έγκριση της 25/2012 απόφαση ΔΣ του Ν.Π. Δήμου Δράμας, σχετικά με τον καθορισμό εισφορών γονέων φιλοξενούμενων νηπίων στο Ν.Π. Δ. Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-ΚΧ7 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 338/2012
Έγκριση της 24/2012 απόφαση ΔΣ του Ν.Π. Δήμου Δράμας, σχετικά με την τροποποίηση του υπό σύσταση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-ΤΙΧ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 337/2012
Έγκριση της 59/2012 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ , σχετικά με την ψήφιση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-ΓΧ0 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 336/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-Ν6Λ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 46241
Έγκριση της 58/2012 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ , σχετικά με την ψήφιση του Ισολογισμού οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-Ν0Κ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 335/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-Π9Μ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 46240
Έγκριση της 50/2012 ΑΔΣ του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας , σχετικά με την ψήφιση Απολογιστικών Στοιχείων οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-ΥΥ5 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 334/2012
Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-8ΤΓ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 46252
Απόδοση χρηματοδότησης στη σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης για την αμοιβή σχολικών τροχονόμων περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-1ΗΚ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 333/2012
Περίληψη Διακήρυξης «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (&ΔΕΝΔΡΑΚΙΩΝ)»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-Δ00 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 45749
Περιληψη Διακηρυξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Δ.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-Φ4Ζ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 45685
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-2ΡΙ 06/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 45586