Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ7Ω9Μ-Σ2Α 10/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42465
Απόφαση ανάθεσης επίβλεψης του έργου «Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ7Ω9Μ-Γ6Α 10/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42522
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ7Ω9Μ-7ΔΘ 10/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42529
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ7Ω9Μ-Δ3Τ 10/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42463
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Μ-ΝΝ7 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 181
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Μ-0ΑΗ 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42378
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Μ-ΗΘ9 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42378
Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΥΤΗΣ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Μ-Β02 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42190
Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡOMΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Μ-22Σ 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42186
Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Μ-8Λ8 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42181
Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Μ-Ξ9Σ 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42177
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Μ-Τ5Δ 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42316
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΟΡ50-ΞΚ7 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 305
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΟΡ50-Θ0Μ 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 304
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΟΡ50-Α2Α 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 303