Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ψήφιση πίστωσης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/09/2008 Αρ. Αποφ.: 293/2008
Ανάκληση απόφασης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/09/2008 Αρ. Αποφ.: 292/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/09/2008 Αρ. Αποφ.: 291/2008
Ψήφιση πιστώσεων
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/09/2008 Αρ. Αποφ.: 290/2008
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού ¨Μηχανοργάνωση Β’ Φάση»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 12/09/2008 Αρ. Αποφ.: 350/2008
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 12/09/2008 Αρ. Αποφ.: 349/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 12/09/2008 Αρ. Αποφ.: 348/2008
Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 12/09/2008 Αρ. Αποφ.: 347/2008
Έγκριση ασκήσεως ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας της από 21-11-08 αίτησης ανάκλησης απόφασης περί αναστολής εκτελέσως (άρθρου 205 παρ. 5 του Κ.Δ.Δ.)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 12/09/2008 Αρ. Αποφ.: 346/2008
Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Δράμας οικ. έτους 2009
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 12/09/2008 Αρ. Αποφ.: 345/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 12/09/2008 Αρ. Αποφ.: 344/2008
Ψήφιση πιστώσεων
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 10/09/2008 Αρ. Αποφ.: 304/2008
Ανάκληση αποφάσεων προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 10/09/2008 Αρ. Αποφ.: 303/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 10/09/2008 Αρ. Αποφ.: 302/2008
Έγκριση επανεκμίσθωσης αναψυκτηρίου ΤΔ Κουδουνίων και έγκριση όρων δημοπράτησης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 289/2008