Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάθεση εργασιών συντήρησης αντλιών κολυμβητηρίου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΞΨΧ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43646
Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΞΚ7 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43644
Ανάθεση εργασιών συντήρησης απορριμματοφόρων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΡΚ2 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43645
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΜΩ6 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43635
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-Ω9Λ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43633
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-0ΘΘ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43620
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΥΣΓ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43619
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΝΝΘ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43617
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-Γ4Α 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43616
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-0ΒΖ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 186
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΥΤΡ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43543
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΒΛΘ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 187
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-8ΒΣ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43435
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΣΟΛ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43430
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-7Κ7 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43434