Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ασκηση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενώπιον του Εφετείου Θράκης (πράξη 16/2002)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 152/2008
Μη άσκηση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενώπιον του Εφετείου Θράκης (πράξη 10/1994)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 151/2008
Κατακύρωση πρακτικών μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση του τροχαίου υλικού (αυτοκίνητα – μηχανήματα) έτους 2008 του Δήμου Δράμας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 150/2008
Έγκριση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος επί της οδού Α. Κάλβου 19 – έγκριση όρων δημοπράτησης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 149/2008
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Αμπελακίων»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 148/2008
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία ΤΔ Λιβαδερού (& Δενδρακίων)»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 147/2008
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή οδών Ν. Αμισού – Αρκαδικού»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 146/2008
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου « Οδοποιία ΤΔ Ξηροποτάμου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 145/2008
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου « Οδοποιία ΤΔ Μυλοποτάμου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 144/2008
Ψήφιση πιστώσεων
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/04/2008 Αρ. Αποφ.: 143/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 31/03/2008 Αρ. Αποφ.: 140/2008
Προσδιορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου « Κατασκευή κερκίδων γηπέδου Ξηροποτάμου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 21/03/2008 Αρ. Αποφ.: 139/2008
Κατακύρωση πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 21/03/2008 Αρ. Αποφ.: 138/2008
Ανάκληση μίσθωσης οικοπέδου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 21/03/2008 Αρ. Αποφ.: 137/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών (σωληνάκια, τσιμούχες, στεγανά κλπ.) για τη συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών συστημάτων των οχημάτων του δήμου μας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 21/03/2008 Αρ. Αποφ.: 135/2008