Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δράμας »
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: Jul-08
Έγκριση όρων δημοπράτησης για την προμήθεια υλικών φωτισμού 2008
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: Jun-08
Κήρυξη του διαγωνισμού του έργου « κατασκευή κερκίδων γηπέδου Ξηροποτάμου» ως αγόνου και επανάληψή του με τους ίδιους όρους
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: May-08
Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου έτους 2008
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: Apr-08
Εισήγηση της δημαρχιακής επιτροπής προς το δημοτικό συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά ρύθμιση θεμάτων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: Mar-08
Ψήφιση πιστώσεων οικ. έτους 2008
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: Feb-08
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών για εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων» 2008-2009
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/01/2008 Αρ. Αποφ.: 280/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/01/2008 Αρ. Αποφ.: 279/2008