ΔΕΚΠΟΤΑ – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε την Περίληψη της Ανακοίνωσης

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωση

Κατεβάστε το Έντυπο της Αίτησης ΣΟΧ 6