Νέα - Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28 23-11-11 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2011

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου