Δημοτική Κοινότητα Δράμας
Αρχική Δημοτική Κοινότητα Δράμας
Δερματίδης Ανέστης Πρόεδρος
Κοκκίνη Ειρήνη Αντιπρόεδρος
Αβράμη Αναστασία Μέλος
Κοκκινάκης Νικόλαος Μέλος
Κωνσταντινίδη Στέφανος Μέλος
Μπακιρτζίδου Ζωή Μέλος
Ξηροπούλου Δέσποινα Μέλος
Ορφανίδης Αδάμ Μέλος
Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτα Μέλος
Τσιπίδης Ευστάθιος Μέλος
Χαρίσκου – Στυλιανίδου Ευγενία Μέλος

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2016

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2015

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2014

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2013

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2012

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2011

Αποφάσεις Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.)