Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Δερματίδης Ανέστης Πρόεδρος
Κοκκίνη Ειρήνη Αντιπρόεδρος
Αβράμη Αναστασία Μέλος
Κοκκινάκης Νικόλαος Μέλος
Κωνσταντινίδη Στέφανος Μέλος
Μπακιρτζίδου Ζωή Μέλος
Ξηροπούλου Δέσποινα Μέλος
Ορφανίδης Αδάμ Μέλος
Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτα Μέλος
Τσιπίδης Ευστάθιος Μέλος
Χαρίσκου – Στυλιανίδου Ευγενία Μέλος

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2016

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2015

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2014

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2013

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2012

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας έτους 2011