Πολιτισμός

Ονειρούπολη 07/01/2017

07/01/2017 - 07/01/2017
image_print
Ονειρούπολη 07/01/2017

12:30-13:30 Κεντρική σκηνή
Το «Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών» του Περιφερειακού Τμήματος ∆ράμας παρουσιάζει θέματα σχετικά με την πολιτική προστασία και τον εθελοντισμό.

17:00-18:00 Αίθουσα ∆ημοτικού Συμβουλίου
Βράβευση των νικητών των διαγωνισμών: φωτογραφίας, ζωγραφιάς – αφίσας και παραμυθιού.

20:00 Κεντρική σκηνή
Οι «∆ε Luckies» ένα μουσικό συγκρότημα από τα Ιωάννινα κερνούν Alt-post rock ηλεκτρισμό.