Νέα - Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της οδού από το Δημοτικό Ωδείο έως το ΑΠΚ «Κραχτίδη»

Κυριακή, 7 Φεβρουάριος 2010

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου