Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δευτέρα, 2 Δεκέμβριος 2013

Δείτε το Παράρτημα