Πίνακες Θεμάτων Δ.Κ.

Πίνακας θεμάτων της 01ης /09-02-2017 συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας

Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ