Νέα - Ανακοινώσεις

Πίνακας θεμάτων της 23ης /21-12-2015 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος 2015

Διαβάστε τον πίνακα