Μη κατηγοριοποιημένο

Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 15/11-10-2017 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2017

Δείτε τον πίνακα εδώ