Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Δράμας
Αρχική Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Δράμας