1

2. «Προγραμματισμός σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για την αντιμετώπιση των αναγκών του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας».

 Διαβάστε την Ανακοίνωση