60 χρόνια Φιλαρμονική Δήμου Δράμας.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.