ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Π. 933/28-08-2015 για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

 Διαβάστε την Ανακοίνωση