Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας

Διαβάστε την Ανακοίνωση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διαβάστε την Ανακοίνωση για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση