1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε την Προκήρυξη