1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 Διαβάστε την Ανακοίνωση