1

Ανάρτηση πινάκων επιλογής συμβάσεων μίσθωσης έργου για το ΤΕΒΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Δράμας, αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Γραφείο 107, 1ος όροφος).