1

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων

 Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης

Κατεβάστε τη διακήρυξη