Απόφαση Δημάρχου

Απόφση Δημάρχου ανάθεσης δικαιώματος υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για τη διάθεση καυσόξυλων σε Τοπικές  & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας