1

7/Θ 16ο Δ.Σ. Δράμας

Διευθυντής: Πασχαλίδης Νικόλαος