Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

«∆ιορισµός της Παρασκευής Κερτίκη του Χρήστου, κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017
image_print