Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

1. Έγκριση Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με τίτλο ¨ΔΡΑΣΗ : 14.6i.26.2-4.2 <> στην Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης. 2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο : «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ».

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print