Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

1)Επεξεργασία, συντήρηση και εμπλουτισμό της Ιστοσελίδας του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με τα στοιχεία και τις πληροφορίες του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. 2)Ανακατασκευή τμημάτων της ιστοσελίδας ώστε να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες του Φεστιβάλ. 3)Παραμετροποίηση του προτύπου (template) και εικαστικές αναβαθμίσεις (Γραφιστικά). 4)Επεξεργασία πληροφοριών και καταχωρήσεων στα Social Media: youtube, Flickr και Issue. 5)Δημιουργία Εργαλείου Ανάγνωσης στατιστικών στοιχείων Επισκεψιμότητας.

Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018
image_print