Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

2η Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρο 4 ΠΔ 80/2016)

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print