Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ” ΑΠΟ 01/08/2017 ΕΩΣ 31/08/2017

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
image_print