5. Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος