Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

A΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OIK. EΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print